Ανιχνευτές Marine

DCD-AE3/M
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με ενεργοποίηση στους 60°C
DCD-CE3/M
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με ενεργοποίηση στους 90°C
MBB-1
Κουτί τοποθέτησης Marine ανιχνευτών με στυπτιοθλίπτη
SLR-E/3NM
Marine Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
YBN-R/6M
Βάση ανιχνευτών marine