Άμεση επέμβαση

Αποστολή

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αποστολή του κοντινότερου επανδρωμένου οχήματος στον φυλασσόμενο χώρο, το συντομότερο δυνατό, κατόπιν ειδοποίησης είτε από το Κέντρο Λήψης Σημάτων είτε από τον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση διάγνωσης κακόβουλης ενέργειας ή διάγνωσης οποιουδήποτε άλλου προβλήματος παρέχονται λύσεις με βάση τις νόμιμες διαδικασίες και την ειδική εκπαίδευση από την εταιρεία, ειδοποιούνται η Άμεση Δράση (αν αυτό απαιτείται), τα εξουσιοδοτημένα άτομα και συντάσσεται τριπλότυπο έντυπο αναφοράς με λεπτομερή καταγραφή του συμβάντος.

Επένδυση στον Άνθρωπο

Η εταιρεία επενδύει σε πολυετής συνεργασίες με το ανθρώπινο δυναμικό της, αποφεύγοντας την συνεχή αλλαγή τους, διαθέτοντας πάντα ικανούς και άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες του χώρου.