Λεξικό Τεχνικών Όρων

Video Analytics (Έξυπνοι αλγόριθμοι ανάλυσης Video)

Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση απλών συμβατικών καμερών δεν είναι πλέον αρκετή, καθώς απαιτείται ένας πιο εξειδικευμένος τρόπος εντοπισμού πιθανών εισβολέων. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στη γέννηση της τεχνολογίας Video Analytics. Στην αγορά κυκλοφορούν κάμερες που προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Video Analytics. Μια άλλη λύση αποτελεί η χρήση λογισμικού Video Analytics για την απομακρυσμένη επιτήρηση απλών καμερών, η οποία όμως προϋποθέτει την ύπαρξη γραμμής ικανής να αντέξει το μεγάλο όγκο δεδομένων εικόνας βίντεο που θα πρέπει να μεταφέρονται στο server/υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό, ώστε να γίνει η ανάλυση της εικόνας.


Audio Analytics (Ανάλυση Ήχου)

Έξυπνοι αλγόριθμοι ανάλυσης ήχου που μπορούν να ξεχωρίσουν βασικούς ήχους όπως σπάσιμο τζαμιού, έναν πυροβολισμό, κραυγές κ.α.

 

Πιστοποιητικό ILIDS

Δημιουργήθηκε από το Βρετανικό Home Office Scientific Development Branch και το Εθνικό Κέντρο Προστασίας Υποδομών (CPN1) με σκοπό να καλύψει το σχετικό κενό που υπήρχε στην αγορά των ευφυών αλγορίθμων για τα Video Analytics συστήματα, όπου ο κάθε κατασκευαστής δηλώνει ότι επιθυμεί. Πρόκειται για μια αυστηρή πιστοποίηση συστημάτων ανίχνευσης που είναι και το μοναδικό που εγγυάται το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας αλγόριθμων Video Analytics.

 

Ενοποιημένα Συστήματα Ελέγχου Axxon Software

Είναι λογισμικό το οποίο επιτρέπει όλα τα συστήματα ασφαλείας να συνεργάζονται για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία. Ανάμεσα στους συναγερμούς που διαχειρίζεται, είναι συστήματα για ανίχνευση καπνού, πυρκαγιάς, πλημμυρών, ενώ ελέγχει την κατανάλωση ηλεκτρικού γκαζιού και νερού για την αποφυγή διαρροών και υπερφορτώσεων.

 

Face Recognition (Αναγνώριση Προσώπων)

Το σύστημα αυτό ανιχνεύει και αποθηκεύει την εικόνα κάθε εμφανιζόμενου προσώπου και τη συγκρίνει με άλλα πρόσωπα (έως και 10 εκατ. πρόσωπα).

 

Συστήματα HD-SDI (High Definition – Serial Digital Interface)

Αναλογικά συστήματα CCTV με ανάλυση megapixel. Αποτελούν ιδανική λύση στις περιπτώσεις επέκτασης ή μερικής επέκτασης υπάρχοντος αναλογικού κυκλώματος καμερών με κάμερες Megappixel. Για την λειτουργία του συστήματος απατούνται HD-SDI καταγραφικά που συνδυάζουν αναλογικές και HD-SDI εισόδους εικόνας.  

 

Υβριδικό σύστημα ασφαλείας (συνδυασμός ενσύρματου – ασύρματου συστήματος ασφαλείας)

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα ποιο από τα δύο είδη συστημάτων συναγερμού, δηλαδή ενσύρματα και ασύρματα, είναι "το καλύτερο". Μπορούμε όμως να εξετάσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να καταλάβει κάποιος ποιο από τα δύο ταιριάζει περισσότερο για να εγκαταστήσει στο χώρο του. Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων συναγερμού, με κριτήριο το μέσο μεταφοράς των πληροφοριών. Οι ενσύρματοι συναγερμοί που χρησιμοποιούν ως μέσο τα καλώδια από χαλκό και οι ασύρματοι συναγερμοί που χρησιμοποιούν τον αέρα.

Τα ενσύρματα συστήματα είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα, αλλά πλέον και τα ασύρματα διεκδικούν ήδη σημαντικότερο μερίδιο στην αγορά, από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού έχουν μεγαλύτερο κόστος περιφερειακών συσκευών από τα αντίστοιχα ενσύρματα. Από την άλλη, εάν υπολογιστεί το κόστος της εγκατάστασης, της συντήρησης και των καλωδίων, το συνολικό κόστος του ασύρματου μετριάζεται σημαντικά. Παρόλο που οι ασύρματοι πίνακες παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με τους ενσύρματους, έχουν χαρακτηριστικά που πολλοί θεωρούν ότι υπερκαλύπτουν τις αδυναμίες αυτές. Η σωστή εγκατάσταση μπορεί να βοηθήσει το σύστημα να αποφύγει τις παρεμβολές και να μειώσει δραματικά τις πιθανότητες αφοπλισμού από κακόβουλο εισβολέα.

Υπάρχουν ασύρματα συστήματα στην αγορά που προσπαθούν να προλάβουν τα μειονεκτήματά τους έναντι των ενσύρματων - είτε μέσω έξυπνου λογισμικού είτε κυρίως δίνοντας και κάποιες ενσύρματες ζώνες και εξόδους. Ο εγκαταστάτης μπορεί σε αυτήν την περίπτωση με κατάλληλο προγραμματισμό του συστήματος, να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα του ενσύρματου και ασύρματου συναγερμού, αποφεύγοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό τα μειονεκτήματά τους. Πιθανότατα σε κάποιες περιπτώσεις να αποτελεί τον κατάλληλο συνδυασμό κόστους - δυνατοτήτων της συσκευής.

 

Σύστημα διαβάθμισης συναγερμού Grade 1, 2, 3, 4

Κάθε σύστημα ασφαλείας είναι σύμφωνο με το νέο Ευρωπαϊκό στάνταρντ ΕΝ 5013-1 ή το βρετανικό ισοδύναμο PD6662, το οποίο ακολουθούν όλοι οι κατασκευαστές συστημάτων. Με βάση αυτό, τα συστήματα ασφαλείας καθορίζονται από μία κλίμακα η οποία καθορίζει και το βαθμό κάλυψης αναλόγου κινδύνου με βάση τις ανάγκες του ασφαλιζόμενου χώρου. Η διαβάθμιση είναι Grade 1,2,3,4, από συστήματα χαμηλού κινδύνου (1), σε συστήματα υψηλού κινδύνου (4).