Διευθυνσιοδοτημένα Modules

CHQ-DRC
Ελεγκτής δύο εξόδων relay
CHQ-DSC
Ελεγκτής δύο κυκλωμάτων σειρήνας
CHQ-SZM
Monitor μίας ζώνης
CHQ-Z
Ελεγκτής 2 ζωνών