Διευθυνσιοδοτημένοι Ανιχνευτές

ACA-E
Διευθυνσιοδοτημένος διπλός ανιχνευτής
ACB-E
Διευθυνσιοδοτημένος Multi-Heat ανιχνευτής
ACB-E/W
Διευθυνσιοδοτημένος Υδατοστεγής Multi-Heat ανιχνευτής
ALG-E
Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής
YBN-R/3
Βάση στήριξης διευθυνσιοδοτημένων ανιχνευτών
ΥΒΟ-R/SCI
Βάση απομονωτής διευθυνσιοδοτημένων ανιχνευτών