• Περιγραφή
  • Φωτογραφίες

 

Συστήματα Video Analytics

Ευφυή Συστήματα Ασφαλείας ή Video Analytics

Ευφυή Συστήματα Ασφαλείας ή Video Analytics (VA), είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ασφάλειας και περιγραφούν την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ανάλυση ροών βίντεο. Τα συστήματα Video Analytics υποστηρίζουν την ανάλυση δεδομένων:

 

Α) Σε πραγματικό χρόνο για την άμεση ανίχνευση συμβάντων

 

Β) Σε μεταγενέστερο χρόνο σε εγγεγραμμένο βίντεο

 

Ζητούμενο πλέον της αγοράς ασφάλειας είναι η ευφυΐα στα συστήματα, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική ανίχνευση συμβάντων αυτόματα από το σύστημα.

Τα συστήματα CCTV με την χρήση Video Analytics γίνονται πιο αποτελεσματικά & πιο αποδοτικά. Περιορίζεται η εξάρτηση και το ρίσκο που συνεπάγεται ένας πιθανά κουρασμένος χειριστής. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να εντοπίσει από μόνο του την παραβίαση του επιτηρούμενου χώρου.

Το προσωπικό ασφαλείας κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα:

Εξετάζει συγκεκριμένες σκηνές video και αποφασίζει αν το συμβάν είναι ύποπτο ή όχι.

Χρήση προσωπικού ασφαλείας σε περιπολίες βάση των συμβάντων που υποδεικνύει αυτόματα το σύστημα.

Αυξάνεται σημαντικά ο βαθμός αντίδρασης σε σημαντικά περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Εξετάζει συγκεκριμένες σκηνές video και αποφασίζει αν το συμβάν είναι ύποπτο ή όχι.

Τα συστήματα video analytics εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των χρήσεων της εγκατάστασης με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίες οι πληροφορίες που θα προσφέρει στον χρήστη.