Διευθυνσιοδοτημένοι Πίνακες

KFP-AF1-S-14
Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας πυρανίχνευσης 1 loop και χωρητικότητας max 250 συσκευές / loop (125 ανιχνευτές & 125 μπουτόν ή modules)
KFP-AF2-S-14
Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας πυρανίχνευσης 2 loop και χωρητικότητας max 250 συσκευές / loop (125 ανιχνευτές & 125 μπουτόν ή modules
Syncro
Αναλογικά διευθυνσιοδοτημένα κέντρα 2, 4, 6 ή 8 βρόγχων
Syncro AS
Αναλογικός διευθυνσιοδοτημένος πίνακας 1 ή 2 βρόγχων