Αντιεκρηκτικοί Ανιχνευτές

DCD-1E-IS
Θερμικός ανιχνευτής αντιεκρηκτικού τύπου
SLR-E-IS
Φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής αντιεκρηκτικού τύπου
YBN-R/4IS
Βάση αντιεκρηκτικού τύπου