Περιφερειακά

CCP-E-IS
Υαλόθραυστο μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντιεκρηκτικού τύπου
CLB-E
Συμβατικός φάρος
FLASHTONE XENON
Ηλεκτρονική σειρήνα με φάρο
FPE-624 (Dower)
Φωτεινός επαναλήπτης
FS 100 (Lightak)
Εσωτερική Σειρήνα με flash
MBF-6EV
Συμβατικό κουδούνι
MLT5561
DC/DC Απομονωτής
MLT7787+
Shunt diode safety barrier
PM 20R (Dower)
Eπανατάξιμο υαλόθραυστο κόκκινο μπουτόν
PM 20Y (Dower)
Eπανατάξιμο υαλόθραυστο κίτρινο μπουτόν