Συμβατικοί Ανιχνευτές

DCD-AE3
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής max 60°C
DCD-CE3
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής max 90°C
DFG-60E
Αδιάβροχος θερμικός ανιχνευτής με βάση
DRD-E
IR ανιχνευτής φλόγας
IFD-E
Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας
SLR-E3
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
YBN-R/6
Βάση στήριξης συμβατικών ανιχνευτών