Διευθυνσιοδοτημένα Περιφερειακά

CHQ-AB
Διευθυνσιοδοτούμενο Flash, τροφοδοτούμενο από τον βρόγχο
CHQ-ARI
Διευθυνσιοδοτούμενος φωτεινός επαναλήπτης, τροφοδοτούμενος από τον βρόγχο
CHQ-WS2
Διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα, τροφοδοτούμενη από τον βρόγχο
HCP-E
Διευθυνσιοδοτημένο κομβίο αναγγελίας φωτιάς
HCP-W
Υδατοστεγές διευθυνσιοδοτούμενο κομβίο αναγγελίας φωτιάς
YBO-BS
Διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα, τροφοδοτούμενη από τον βρόγχο